- Bảng màu áo cổ tròn vải TC cotton 65/35 ( Đây là bảng màu áo có sẵn - in áo theo yêu cầu 1 áo cũng in )

 

- Bảng màu áo thun in chuyển nhiệt - vải thường Poly


Tin tức liên quan

Cách phân biệt vải thun

Thông số size

Các kiểu in áo thun

Hướng dẫn sử dụng áo thun

X